Plan podziału

Strona główna
Plan podziału

Zarząd spółki LAMBOR Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie informuje, że 30 lipca 2023 r. został przyjęty plan podziału spółki LAMBOR sp. z o.o. Podział Spółki Dzielonej zostanie dokonany w trybie art. 529 § 1 pkt 4 KSH, tj. przez przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej na Spółkę Nowo Zawiązaną (podział przez wydzielenie) w zamian za udziały, które w Spółce Nowo Zawiązanej zostaną przyznane dotychczasowym wspólnikom Spółki Dzielonej, proporcjonalnie do udziałów posiadanych w Spółce Dzielonej. Do Spółki Nowo Zawiązanej zostanie przeniesiona część majątku Spółki Dzielonej związana z działalnością Wielickiej Szkoły Montessori (obejmującej łącznie: Niepubliczną Szkołę Podstawową Montessori w Wieliczce oraz Wielickie Przedszkole Montessori w Wieliczce) wraz z przynależnymi jej składnikami materialnymi i niematerialnymi, stanowiącą zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2587, z późn. zm.). Pozostała po wydzieleniu do Spółki Nowo Zawiązanej część Spółki Dzielonej stanowić będzie również zorganizowaną część przedsiębiorstwa, związaną z działalnością wypożyczalni żurawi.

Działając na podstawie art. 535 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zarząd LAMBOR sp. z o.o. udostępnia plan podziału do publicznej wiadomości.